26 شهریور 1400
En | 

اداری

اداری

  • پست ها
  • 1 اعضا
  • تصاویر
  • داکیومنت ها


       
Loading
درخواست خدمت غیرحضوری

درخواست خدمت غیرحضوری

پیگیری مکاتبات اداری

پیگیری مکاتبات اداری

سامانه غربالگری سلامت وزارت بهداشت (مربوط به ویروس کرونا)

سامانه غربالگری سلامت وزارت بهداشت (مربوط به ویروس کرونا)

فراخوان مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی در اجرای طرح اقدام ملی مسکن

فراخوان مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی در اجرای طرح اقدام ملی مسکن

دفاتر پیشخوان دولت جهت  اقدام ملی مسکن استان یزد

دفاتر پیشخوان دولت جهت اقدام ملی مسکن استان یزد

دفاتر پیشخوان دولت جهت  اقدام ملی مسکن استان یزد