03 خرداد 1398
En | 
  •  


         

     

    Loading
    • نحوه اطلاع رساني درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت

    • 1 2 3 4 5
     ضعیف عالی
    • به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شكايات، نظرات و پيشنهادهاي شما

    • 1 2 3 4 5
     ضعیف عالی
    • تعداد دفعات مراجعه به سازمان براي دريافت خدمت

    • 1 2 3 4 5
     ضعیف عالی
    • دریافت یکباره مدارک و اطلاعات به صورت الکترونیکی یا حضوری در هنگام مراجعه توسط دستگاه

    • 1 2 3 4 5
     ضعیف عالی
    • احساس رضایت از خدمت دریافت شده

    • 1 2 3 4 5
     ضعیف عالی