ﺳﻪشنبه، 5 مرداد 1400
En | 

  اداری

  اداری

  • پست ها
  • 1 اعضا
  • تصاویر
  • داکیومنت ها


         
  Loading
  درخواست خدمت غیرحضوری

  درخواست خدمت غیرحضوری

  پیگیری مکاتبات اداری

  پیگیری مکاتبات اداری

  سامانه غربالگری سلامت وزارت بهداشت (مربوط به ویروس کرونا)

  سامانه غربالگری سلامت وزارت بهداشت (مربوط به ویروس کرونا)

  فراخوان مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی در اجرای طرح اقدام ملی مسکن

  فراخوان مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی در اجرای طرح اقدام ملی مسکن

  دفاتر پیشخوان دولت جهت اقدام ملی مسکن استان یزد

  دفاتر پیشخوان دولت جهت اقدام ملی مسکن استان یزد

  دفاتر پیشخوان دولت جهت  اقدام ملی مسکن استان یزد