23 مهر 1397
En | 
 عنوانصاحب امتیازدسته‌بندیتاریخ اصلاححجم 
قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی قوانين و مقررات شهرسازی و معماری 1396/06/26136.08 KBدریافت
طراحی سایت