29 مهر 1400
En | 

مسكن و ساختمان


ثبت نام متقاضیان مسکن مهر

ثبت نام متقاضیان مسکن از طريق دریافت معرفی نامه از اتحادیه های تعاونی مسکن، بررسی مدارک متقاضیان، استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک مبنی بر مالکیت یا عدم مالکیت متقاضی، تخصیص کد رهگیری، تکمیل پرونده‌های متقاضیان واجد شرایط، بررسی و تایید مدارک و شرایط متقاضی و ارسال پرونده به تعاونی صورت می پذیرد.

دانلود فايل اطلاعات تكميلی


ثبت نام و رسیدگی به درخواست متقاضیان مسکن

رسیدگی به شرایط و ثبت نام متقاضیان مسکن از طريق دریافت پرونده و مدارک از دفاتر پیشخوان دولت، بررسی مدارک متقاضیان،تکمیل پرونده متقاضی، بررسی شرایط احرازمتقاضی،ثبت مشخصات متقاضی، دریافت وجه مسکن، دعوت از متقاضی برای انتخاب مسکن، تنظیم و عقد قرار داد پیش فروش، ثبت در سامانه و اعلام آزادسازی آورده متقاضی به بانک صورت می‌پذیرد.

دانلود فايل اطلاعات تكميلی

 

ثبت نام متقاضیان تسهیلات خود مالکین ساخت واحد مسکونی

ثبت نام متقاضیان تسهیلات خود مالکین ساخت واحد مسکونی واجد شرايط از طريق دريافت فرم هاي لازم، استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك، تخصيص كد رهگيري براي پرونده، ارائه درخواست وام، بررسي سابقه مالكيت دولتي متقاضي، تهيه و معرفي متقاضي به بانك مسكن در كمترين زمان مقرر.

دانلود فايل اطلاعات تكميلی