29 مهر 1400
En | 

 
رضا یادگاری
سمت: مدیرکل
تلفن: ۰۳۵-۳۶۲۴۸۱۱۱
دورنگار: ۰۳۵-۳۶۲۳۳۱۳۰
پست الکترونیک: info@yazdrud.ir
سوابق تحصیلی:

كارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

 

 

 

  • کارشناس ساختمان اداره کل مسکن و شهرسازی استان یزد
  • کارشناس برنامه ریزی اداره کل مسکن و شهرسازی استان یزد
  • معاون مدیر املاک و مسکن اداره کل مسکن و شهرسازی استان یزد
  • مدیرکل مسکن و شهرسازی استان یزد
  • مدیرکل دفتر فنی استانداری یزد
  • سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد
  • رئیس مرکز برنامه ریزی، نوسازی و توسعه فناوری اطلاعات استانداری یزد
  • مدیرکل برنامه ریزی، نوسازی و تحول استانداری یزد