19 آذر 1398
En | 
   
داود دانشگر
سمت: مدير مسكن و ساختمان
تلفن: ۰۳۵-۳۶۲۴۹۹۴۵
دورنگار: ۰۳۵-۳۶۲۳۰۰۹۳
پست الکترونیک: davood.daneshgar@gmail.com
سوابق تحصیلی:

كارشناسی ارشد مهندسی عمران –راه و ترابری

 • عضو هيات نمايندگي سازمان ملي زمين و مسكن در استان يزد

• مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان یزد
• مدیر اموراجرایی ساختمانها وتاسیسات دولتی وعمومی سازمان مسکن وشهرسازی استان یزد
• مشاور رئیس سازمان مسکن وشهرسازی استان یزد و رئيس گروه مشاوران جوان
• مشاور معاون عمراني استانداريزد و رئيس گروه مشاوران جوان معاونت عمراني استانداري يزد
• دبیر کارگروه زلزله ولغزش لایه ای زمین استان یزد
• رئيس ستاد جوان اصلاح الگوی مصرف استان
• رئيس كارگروه جوان زيربنايي، عمران ،معماري وشهرسازي استان
• رئيس كارگروه جوان بهينه سازي سوخت و انرژي استان
• رئيس كارگروه جوان ميراث فرهنگي، صنايع دستي وگردشگري استان
• کارشناس وعضو شورای ترافيک استان يزد-استانداري-دفتر فني
• كارشناس ارشد امورترافيك وحمل ونقل شهرداري يزد
• كارشناس امورمشاوران و پيمانكاران سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد
• عضو کمیته تخصصی کانال مشترک تاسیسات شهری استان یزد
• عضو کمیته تخصصی پدافند غیرعامل استان یزد
• عضو مدعوكميته پيمان استان يزد
• عضو كميته ايمني راههاي استان يزد
• عضو كميته فني ترافيك شهر يزد
• عضو شورای راهبردی طرح جامع ترافیک شهر یزد
• عضو كميته فني نظارت وبررسی بانک جامع اطلاعات حمل ونقل استان يزد
• عضو شورای ترافيک استان يزد-نماینده سازمان مسکن وشهرسازی

 • راهبری برنامه های حوزه مدیریت و هدایت واحدهای تحت سرپرستی در اجرای وظایف محوله .

• راهبری اجرای اهداف و خط مشی های قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان.
• راهبری و هدایت واحدهای تابعه در امور مرتبط با اداره كل نظام مهندسی ساختمان استان و كانون كاردانهای فنی و سایر تشكلهای حرفه ای و صنفی.
• راهبری امر ارتقاء كیفی مهندسی ساختمان در استان از طریق پیشنهاد اصلاح قوانین ، مقررات ، روشها و ساختار اداری و اجرائی مربوطه.
• راهبری اجرای برنامه های مرتبط با تامین و توسعه مسكن و ارائه راهبردهای لازم به منظور جلب مشاركت بخش خصوصی و تعاونی در سرمایه گذاری بخش مسكن.
• راهبری امور مرتبط با خانه های سازمانی.
• راهبری امر همكاری و هماهنگی با سایر دستگاههای ذیربط استانی در راستای وظایف مرتبط با بخش مسكن وساختمان.
• راهبری امر مدیریت تولید و عرضه مسكن.
• تشویق استفاده كننده گان از فن آوری های نوین در ساخت و تولید انبوه مسكن و ساختمان و نظارت بر ایجاد بانك اطلاعات مربوط به تولید كنندگان مسكن و ساختمان ،‌ مصالح و كالاهای مرتبط با ساختمان در سطح استان و بهره برداری از آن
• شركت در جلسات منعقده بمنظور تسهیل در اجرا و پیشرفت پروژه ها و ارائه گزارش به مدیر كل.
• شركت در كمیسیون ها ، كمیته ها و شوراهای مربوطه حسب قوانین وآئین نامه های موضوعه.