| 16 آذر 1399
En | 
 معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت حمل و نقل ریلی به ژاپنی‌ها/ علاقه‌مندی شرکت‌های ژاپنی برای حضور در ایران
در سمینار «راه آهن ایران» در ژاپن صورت گرفت
فرصت های سرمایه‌گذاری و مشارکت در صنعت حمل و نقل ریلی ایران با حضور هیاتی از کشورمان در «سیمنار راه آهن ایران» در هتل «ادمونت» توکیو به شرکت‌های ژاپنی معرفی شد.
دوشنبه 18 مرداد 1395