05 اردیبهشت 1398
En | 

نیمه شعبان مبارک باد
پنجشنبه 29 فروردین 1398
دیدار مقامات محلی شهرستان بافق با سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان یزد
دیدار مقامات محلی شهرستان بافق با سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان یزد صبح دیروز فرماندار به اتفاق شهردار، اعضای شورای شهر به همراه برخی مسئولین دستگاههای آن شهرستان با حضور در محل دفتر مدیرک...
شنبه 24 فروردین 1398
نوروز باستانی مبارک
شنبه 10 فروردین 1398