| 31 خرداد 1400

En | 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

 

 

 

سازمان نظام کاردانی ساختمان استان یزد

با عنایت به ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی، مهلت ثبت نام از داوطلبان انتخابات پنجمین دوره هیات مدیره و بازرس سازمان نظام کاردانی استان تا ۱۴۰۰/۳/۳۱ تمدید شد.