شماره: 18990
1399/06/20
اطلاعیه آخرین مهلت تمدید در خصوص ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن
اطلاعیه آخرین مهلت تمدید در خصوص ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن

بنا بر اعلام روابط عمومی راه و شهرسازی استان یزد به نقل از معاونت مسکن و ساختمان وزارت مطبوع:نظر به تمدید مهلت ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن در چندین نوبت،متقاضیان محترم طرح اقدام ملی مسکن صرفا تا پایان ساعت 24روز 30 شهریورماه سالجاری فرصت دارند تا با مراجعه به سامانه طرح اقدام ملی به نشانی www.tem.mrud.ir نسبت به تکمیل ثبت نام و بارگذاری مدارک مورد نیاز جهت احراز شرایط اقدام نمایند.

لازم به توضیح است که به منظور تعیین تکلیف وضعیت ثبت نام کلیه متقاضیان و انجام مراحل اتصال متقاضیان به پروژه های شروع شده این مهلت قابل تمدید نخواهد بود.

حق انتشار محفوظ است ©