| 10 آبان 1399
En | 

همایش ها

درخشش شورای اقامه نماز اداره کل راه و شهرسازی استان یزد
‍ افتخاری دیگر برای اداره کل راه و شهرسازی استان یزد درخشش شورای اقامه نماز اداره کل راه و شهرسازی استان یزد در ارزیابی ستاد اقامه نماز وزارت راه وشه...
یکشنبه 02 تیر 1398

جستجو

برچسب ها