| 18 اردیبهشت 1400

En | 

ترکی معاون وزیر راه و شهرسازی :  شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان ها بازوی توانمند وزارت راه و شهرسازی  در استانها

 ترکی معاون وزیر راه و شهرسازی : شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان ها بازوی توانمند وزارت راه و شهرسازی در استانها

در سفر معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی به استان یزد، نشست شورای هماهنگی راه و شهرسازی با حضور اعضا و مدیران حوزه حمل و نقل استان در اداره کل راه و شهرسازی استان یزد برگزار شد.
پنجشنبه، 30 بهمن 1399 | امتیاز: Article Rating
به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی یزد در ابتدای این نشست رضا یادگاری رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان ضمن عرض خیر مقدم به معاون وزیر و مدیران کل ادارات تابعه وزارت راهو شهرسازی در استان به تشریح عملکرد اداره کل راه و شهرسازی استان پرداخت و با تبعین اهداف و برنامه های سفر، این فرصت را برای استان غینمت شمرد .
در ادامه هرکدام از اعضا و مدیران حوزه حمل ونقل استان در حوزه وظایف و رسالت سازمانی خود گزارشاتی را ارائه نمودند که شاخص های عملکردی در حوزه راههای شریانی استان و میزان اعتبارات عمرانی در نگهداری و رفع نقاط حادثه خیز، فعالیت های هواشناسی استان تشریح امکانات و ادوات هواشناسی موجود در استان و ارتقاء سطح کیفی و دقت در پیش بینی هواشناسی استان، تسهیلان بخش مسکن ، فعالیت ها حوزه ریلی و ارتقاء سطح کیفی حمل و نقل بار و مسافر استان در حوزه ریلی استان و پروژه های فعال حوزه شرکت ساخت مورد بحث و اتخاذ تصمیم شد .
در ادامه این نشست تخصصی تعمت الع ترکی معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن تشکر از همت و پیگیریهای خوب و ارزنده ای که در جهت اجرای برنامه ها و سیاست های کلان وزارتخانه تلاش می نمایند به ارتقاء سطح هماهنگی بین استانی و هم افزایی مدیریتی در تسریع برنامه های مشترک وزارت خانه در استان تاکید کرد .
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی با تاکید بر پاسخگویی به موقع به مراجع ذیربط و قانونی از اعضا شورا خواست تا با همکاری بیشتر و برگزاری جلسات منظم این هم افزایی به نتیجه پیشرفت و ارتقاء استان ختم شود .
این مقام وزارت راه و شهرسازی در ادامه این نشست با تشریح برنامه های 1400 وزارتخانه ،شورا را بازوی توانمند اجرای برنامه ها و سیات های کلان وزارت راه و شهرسازی در استان دانست و قول دادمساعد داد تا پیگیر مسائل و مشکلات مطرح شده در این جلسه باشد.
تصاویر
  • ترکی معاون وزیر راه و شهرسازی :  شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان ها بازوی توانمند وزارت راه و شهرسازی  در استانها
ثبت امتیاز
نظر جدید

جستجو

گروههای خبری

برچسب ها

آرشیو زمانی